VILLE VEKSTER TIL BRUK I GRØNTANLEGG

Sammen med sin datter Elin Katrine, som er landskapsarkitekt, driver Anne Kristine en utradisjonell planteskole med et bredt utvalg av viltvoksende stauder, såkalte villflorastauder. Vi kan tilby stedegent plantemateriale for østlandsområdet til bruk for å etablere blomsterenger i parkdrag og på grønne tak (friskeng / tørreng). Vi tilbyr også stauder og gress egnet for bruk i regnbed og andre våte/tørre områder. På Auen har plantene fått vokse fritt i et økologisk miljø, kun hjulpet av hester på beite gjennom de siste 15 år. Denne enkle driftsformen kombinert med en kalkholdig, sandig grunn har gitt et unikt biologisk mangfold som vi sørger for å høste av på en bærekraftig måte. Auen er en del av det geologiske "Oslo-feltet" og berggrunnen ved Auen består av larvikitt.

  • Samtlige villflorastauder har sin opprinnelse/herkomst i Siljan kommune i Vestfold og Telemark.
  • Samtlige arter er også naturlig hjemmehørende/stedegne i Oslo-regionen og resten av østlandsområdet.
  • Herdighetssone er minimum H4.
  • Leveres som barrotsplanter; sparer miljøet for plastemballasje.
  • Rask leveranse, ingen oppformeringstid.
  • Bredt utvalg og mulighet for å levere store kvanta.
  • Finner du ikke arten du leter etter i listen - send oss en forespørsel!


FERDIG BLOMSTERENG!

Vi tilbyr ferdige pakker med en blanding av blomsterengplanter etter ditt behov! Fortell oss om vokseforhold og andre ønsker og vi setter sammen en pakke med arter som passer til formålet! Ønskes en tettvokst blomstereng allerede første året anbefales en planteavstand på 20 cm (=30 planter/m2). Kan man tåle at engen ikke blir tettvokst før 2. -3. året kan man benytte planteavstand 30 cm (=15 planter/m2). 

Blomstereng med 20 cm planteavstand: kr 750 pr. m2 (+ mva.)

Blomstereng med 30 cm planteavstand: kr 375 pr. m2 (+ mva)


Plantelisten over ville vekster lastes ned her:

Etter forespørsel kan plantelisten oversendes i excel-format, slik at dere selv kan sortere på de ulike kolonnene. Det kan gjøre planlegging av beplantningen enklere! Her vil dere også finne en del ekstra informasjon som ikke kommer frem i pdf-utgaven. Vi har også laget en samling lister over hvilke bruksområder de ulike villflorastaudene passer til. Denne kan lastes ned her:


Slik gjør vi det...


Testfelt

Våren 2020 anla vi et testfelt på Auen Urtegård for å undersøke hvordan de ville vekstene klarer overgangen fra sitt naturlige voksested og til et anlegg. Vi valgte å gi de ville vekstene harde kår for å teste hva disse plantene faktisk tåler. Det er anlagt 3 stjerner som hver består av 6 kasser av pallekarmer. Alle kassene er fylt med grus (knust larvikitt 0-5 mm), dvs. at de faktisk ikke får noen jord. De fleste markblomster tåler dette, samtidig som ugressarter holder seg borte. To stjerner står i full sol, mens den tredje står skyggefullt. I hver kasse blir minst 3 ulike arter testet ut. Slik får vi testet godt og vel 50 arter. I 2023 ble de siste resultatene registrert og testfeltet avsluttet. Resultatene viser god overlevelse og utvikling på de aller fleste artene. Dette gjør oss trygge på at vi har et godt produkt, og at våre ville vekster vil klare seg bra i et grøntanlegg. Disse artene klarte seg spesielt godt i dette miljøet (solfylt tørreng): bergmynte, enghumleblom, engknoppurt, engtjæreblom, hårsveve, krypsoleie, mørkkongslys, prestekrage, rødknapp, skjermsveve, vanlig engsoleie, vanlig engsyre, vanlig reinfann og søvbunke. I skyggen klarte disse artene seg spesielt godt: bittekonvall/maiblom, fugletelg, gjøkesyre, hengeving, skogsivaks, hvitveis og liljekonvall.


HAGESTAUDER

På Auen Urtegård finnes også en rekke gammeldagse stauder, nyttevekster, bunndekkere og også mer sjeldne planter og rariteter. I listen under har vi samlet en del av dem. Er du ute etter noe spesielt som du ikke finner i listen - send oss en forespørsel. Alle hagestauder selges som barrotsplanter på samme måte som villflora-staudene.

I plantelisten har vi oppgitt status i fremmedartlista. Ingen av plantene vi selger har høy eller svært høy risiko, men noen få har potensielt høy risiko for spredning til naturen. Profesjonelle aktører skal etter §23 i Forskrift om fremmede organismer utføre en skriftlig miljørisikovurdering av alle de plantene som planlegges plantet i et anlegg.